Współpraca z nami to przyjemność i satysfakcja

Oferujemy wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz szkolenia z zakresu norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO-45001, BRC 22000, AS 9100/9120, IATF16949 oraz inne branżowe systemy.

ponadto:

-wdrożenie systemu zarządzania jakością;
-opracowanie dokumentacji;
-kompleksowe szkolenie kadry oraz Pełnomocnika ds. Jakości; -nadzór na certyfikacją organizacji;
-działania korygujące;
-konsultacje po wdrożeniowe.
Zapewniamy również pomoc w zgłoszeniu do jednostyki certyfikujacej oraz nadzór nad cały procesem certyfikacji

Wspomagamy również organizacje w zakresie doradztwa z obszarów:

optymalizacji – analiza i doskonalenie procesów mające na celu poprawę prowadzonych działań oraz pomoc w ich wdrażaniu w organizacji;
 projektowania – sporządzanie zestawu narzędzi jakości pod określone procesy, opracowania lub doskonalenia dokumentacji systemu zarządzania jakością; szkoleń kadry zajmującej się zarządzaniem jakością;

bezpieczeństwa – doradztwo w zakresie weryfikacji prowadzonych procesów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami;

coaching’u – indywidualne doradztwo będące odpowiedzią na pojedyncze, często skomplikowane pytania klienta;

 audytu – przeprowadzanie audytów w organizacjach na zgodnoścćz wymaganymi standardami; szkolenia wewnętrznego - wdrażanie i zarządzanie systemami jakości;

 zarządzania ryzykiem - identyfikacja ryzyk, tworzenie map ryzyka, wg. Normy PN-ISO 31000:2012


Szczegóły oferty opracowujemy indywidualnie według potrzeb klienta