Szkolenia RODO

Realizujemy szkolenia zamknięte dedykowane pod klienta z zakresu Ochrony Danych Osobowych według rozporządzania RODO. Coraz mniej czasu zostało do wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej odnośnie ochrony danych osobowych. Wprowadzone wymagania dotyczą analizy ryzyka w ochronie danych osobowych oraz zabezpieczenia danych pod kontem dostępności, integralności, poufności oraz odporności systemów i usług do przetwarzania danych osobowych. Wprowadzone zabezpieczenia powinny dotyczyć zarówno środków technicznych jak i organizacyjnych.

Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych może pomóc w szybszym przygotowaniu się do spełnienia wymagań RODO jak również uchroni nas przed zdublowaniem zabezpieczeń, zapewni lepszy nadzór nad systemem bezpieczeństwa oraz pozwoli na zmniejszenie kosztów dostosowania do wymagań RODO.


Nasze szkolenia realizowane są w formie warsztatów, których  celem  jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu wymagań jak również zasad i metodologii wdrożenia Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wykorzystując podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem oraz praktyczne warsztaty na wzorach dokumentów, dzięki którym uczestnik poznaje praktyczne zasady wdrożenia wymagań w organizacji.


Stawiamy wysokie wymagania dla naszej kadry dlatego Nasi trenerzy i konsultanci to Doświadczeni zawodowo  Auditorzy wiodący międzynarodowych jednostek certyfikujących w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, mający na  koncie ponad 100 wdrożeń i auditów, dzięki czemu  w czasie prowadzenia swoich szkoleń przekładają teorię na praktykę.

 

 

Zalety odbycia szkolenia:

·         Zdobycie wiedzy w zakresie wymagań rozporządzenia RODO

·         Poznanie pojęć związanych z zarządzaniem ryzykiem danych osobowych, w tym praktyczna metodologie

·         Znajomość wymagań ochrony zbiorów danych osobowych

·         Umiejętność rozpoznania typowych zagrożeń w ochronie danych osobowych napotykanych przez organizacje

·         Umiejętność wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych wg. wymagań RODO

·         Umiejętność oceniania zagrożenia dla zasobów informacyjnych w ochronie danych osobowych

·         Umiejętność opracowania i wdrożenia wymaganej dokumentacji w systemie ochrony danych osobowych

·         Wiedza z zakresu analizy ryzyka i wyboru właściwego sposób postępowania z ryzykami w ochronie danych osobowych

·         Zdobycie wiedzy z zakresu identyfikacji posiadanych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń i zintegrować je z ochroną danych osobowych

 Adresatem szkolenia są:

·         wszyscy, którzy chcą wdrożyć wymagania RODO w swoich organizacjach

·         Konsultanci, którzy zamierzają doradzać w zakresie wdrożeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

·         Administratorzy danych osobowych

·         Inspektorzy ochrony danych osobowych

·         W szczególności kadra kierownicza organizacji i instytucji w której przetwarzane są dane osobowe.

 

Plan szkolenia wymagania RODO

 

1Ogólnie o RODO

·         Rozporządzenie RODO – informacje wstępne, podstawowe definicje i zagadnienia

·         Dane osobowe

·         Identyfikacja danych osobowych i dane wrażliwe

·         Przetwarzanie danych osobowych w przepisach RODO

·         Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

·         Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych a RODO


2.   Obowiązki informacyjne administratora danych w świetle RODO

·         Obowiązek informacyjny i dostęp do danych osobowych

·         Prawa osób fizycznych, której dane osobowe są przetwarzane


3.   Profilowanie

·         Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji


4.   Administrator danych i procesor danych

·         Administrator danych osobowych

·         Współadministrator danych osobowych

·         Procesor (podmiot przetwarzający dane osobowe). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych


5.   Rejestr czynności przetwarzania

·         Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych6.   Bezpieczeństwo danych osobowych

·         Jak bezpiecznie przechowywać dokumentację ochrony danych osobowych

·         Naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych

·         Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych7.   Inspektor ochrony danych (IOD)

·         Inspektor ochrony danych osobowych

·         Zadania inspektora ochrony danych osobowych8.   Polityka bezpieczeństwa

·         Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

·         Kodeksy postępowania i certyfikacja

·         Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

·         Odpowiedzialność finansowa i sankcje za naruszanie przepisów RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych9.   Dane osobowe pracowników i ich przetwarzanie

·         Zakres przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do zatrudnienia w procesie rekrutacji.

·         Weryfikacja danych osobowych i informacji, podawanych przez kandydatów do zatrudnienia

·         Dane osobowe w aktach osobowych pracownika i dokumentacji pracowniczej

·         Monitoring w zakładach pracy a kwestia ochrony danych osobowych w kontekście rozporządzenia RODO10. Dokumentacja ochrony danych osobowych

·         Analiza wzorów dokumentów oraz opracownia Procedur polityk i formularzy11. Podsumowanie rozporządzenia RODO

Zapraszamy do kontaktu w celu organizacji i wyceny szkoleń:


RODO szkolenia