Wdrożenia RODO w organizacji

Oferujemy dedykowane wdrożenia RODO w organizacjach dopasowane indywidualnie pod klienta.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obejmuje swoim zakresem każde przedsiębiorstwo, zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki oraz osoby prawne i instytucje publiczne. Rodo wymagana wdrożenia pewnych elementów systemowych pozwalając na ochronę danych którymi dysponujemy. W przypadku nie wdrożenia wymagań przedsiębiorca jest narażony na szereg sankcji administracyjnych, karnych oraz finansowych.


Wymagania Ochrony Danych Osobowych według RODO wdrażamy w sposób praktyczny i zrozumiały pozwalający przedsiębiorstwu przygotować się organizacyjne, prawnie oraz systemowo do spełnienia wymagań i dalej pracy według rozporządzenia.


W zakres wdrożenia wchodzi:

  • Przeszkolenie pracowników
  • Identyfikacja i rejestr zbiorów danych
  • Opracowania i analiza podstaw prawnych do legalnego przetrwaniania danych osobowych
  • Analiza ryzyka zbiorów danych oraz ich zabezpieczeń wraz z opracowaniem dokumentacji
  • Przygotowanie oraz wspólne opracowanie wymaganych dokumentów w tym polityki, procedur, rejestrów oraz wzorów dokumentów
  • Identyfikacji istniejących zabezpieczeń oraz opracowanie nowych tam gdzie jest to wymagane
  • Przygotowanie umów powierzenia danych osobowych oraz klauzuli kontroli
  • Przygotowanie odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
  • Indywidualne konsultacje z pracownikami organizacji
  • Możliwość pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przyszłości


Zapraszamy do przesyłania zapytań oraz indywidualnej wyceny wdrożenia

RODO