Audyty zgodności

Oferujemy  przeprowadzenie audytów :

  •  wewnętrznych (np. przed audytem certyfikującym) sprawdzające stopień przygotowania organizacji do certyfikacji,

  •  u dostawców (klienckich),

  •  wstępnych sprawdzających możliwości doskonalenia organizacji,

 

Przeprowadzanie audytów pierwszej i drugiej strony niesie za sobą wiele korzyści, jednakże aby spełniały one swoją rolę warto zlecić je doświadczonym specjalistom. Potwierdzeniem kwalifikacji konsultantów Progress jest bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zarówno audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych certyfikujących, posiadanie przez wszystkich uprawnień audytora wiodącego oraz czynna współpraca w tym zakresie z międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi. Audyty zlecane zewnętrznym specjalistą dają inne spojrzenie na system zarządzania funkcjonujący w organizacji - z pozycji osób postronnych, dzięki czemu kierownictwo organizacji uzyskuje bezstronne i rzetelne wnioski poprzez zawarte w raporcie informacje na temat mocnych i słabych stron funkcjonującego systemu.


Wycenę realizacji audytów  ustalamy indywidualnie z każdym klientem uzależniając ją głównie od wielkości organizacji i zakresu systemu.