Konsultacje i wdrożenie RODO w organizacji

RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 r.


Ogólne Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, potocznie zwane RODO, ustanawia szereg zmian w przepisach o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisach o swobodnym ich przepływie.

Unijne Rozporządzenie będzie obowiązywać WPROST w polskim porządku prawnym już od 25 maja 2018 r! Od tego dnia wobec Twojej firmy będzie można prawnie egzekwować naruszenie przepisów, jeżeli nie zastosuje się ona do ustanowionych norm! Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i PRZETWARZASZ dane osobowe – dotyczy to także CIEBIE!


PAMIĘTAJ! Wina naruszenia spoczywa zawsze na Przedsiębiorcy!


Proponowany przez nas pakiet konsultacji i wdrożenia RODO w organizacji obejmuje następujące etap:

 • warsztaty dla zespołu wdrożeniowego,
 • audyt otwarcia,
 • analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych,
 • mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych,
 • dostosowanie zabezpieczeń
 • dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów),
 • szkolenie pracowników i współpracowników,
 • audyt zamknięcia.

Oferujemy także pomoc przy utrzymaniu systemu ochrony danych:

 • audyty kontrolne,
 • wsparcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (dotychczas ABI),
 • przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

Korzyści przy wyborze kompleksowej oferty wspierającej wdrożenie RODO:

 • dobrze przemyślany system ochrony danych osobowych, pozwala nie tylko osiągnąć zgodność z RODO, ale też wypracować reputację firmy dbającej o prywatność,
 • utrzymanie spójnego systemu ochrony danych jest łatwiejsze i tańsze niż działania doraźne.

JAK WYGLĄDA PROCES ?

Po podpisaniu umowy umawiany jest możliwie najszybszy termin szkolenia i audytu. W cenie pakietu przewidziany maksymalnie jeden dzień pracy audytora w siedzibie klienta. Po wykonanym audycie i jednoczesnym wywiadzie z właścicielem firmy i/lub dyrektorem zarządzającym audytor wraz wyznaczoną osobą w organizacji opracowują konieczne zmiany do przeprowadzenia w organizacji. Następnie tworzony zostaje pakiet dokumentów uwzględniających specyfikę firmy wraz z listą konkretnych zadań do wykonania wewnątrz organizacji. Klient otrzymuje komplet dokumentacji potrzebnej do wdrożenia oraz wymaganej przez RODO.


W celu wyceny  konsultacji i wdrożenia wypełnij formularz: