Usługa pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych


Korzyści z outsourcingu IOD:

 • zagwarantowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
 • pełnienie funkcji ABI/IOD przez doświadczonego eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • dostęp do wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych;
 • racjonalizacja kosztów funkcjonowania.
 • Nasze Usługi Inspektora Danych Osobowych pełni doświadczony Inspektor z doświadczeniem praktycznym w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych oraz Auditor wiodący systemów bezpieczeństwa informacji wg. Standardu ISO 27001:2017


Zakres usługi:

 • Przeprowadzanie corocznych audytów sprawdzających zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla Klienta (1 audyt rocznie).
 • informowanie Klienta o wszelkich obowiązkach spoczywających na nim na mocy RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 Maja 2018 r. oraz innych obowiązujących go przepisach prawnych z zakresu ochrony danych;
 • systematyczna aktualizacja polityk oraz wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Kwartalne informatory uświadamiające dla w formie PDF dla pracowników w klienta;
 • zapoznawanie nowo zatrudnianych pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych (szkolenia stacjonarne lub szkolenia online)
 • reprezentacja Klienta w przypadku kontroli z organu nadzorczego, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO);
 • tworzenie i nadzór nad podpisywaniem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • audyt doraźny w przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa
 • wsparcie w przypadku wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych:
  o instrukcje postępowania dla pracowników,
  o analiza przyczyn naruszeń,
  o zalecenia pokontrolne,
  o aktualizacja polityk i procedur lub / oraz opracowanie wytycznych dla pracowników na podstawie analizy zaistniałych naruszeń (Ciągłe doskonalenie);
 • monitorowanie przestrzegania przez Klienta przepisów RODO, innych przepisów prawnych, a także wdrożonych polityk z zakresu ochrony danych osobowych ;
 • udzielanie na żądanie Klienta zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • udzielanie konsultacji w projektach wymagających uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania i przy tworzeniu mechanizmów domyślnej ochrony danych;
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania;
 • przygotowywanie odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą;
 • W przypadku posiadania przez klienta certyfikatów systemów zarządzania jakością ISO 9001 lub ochrony Informacji ISO 27001 – integracji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych z obowiązującym systemem.

Koszt stałego nadzoru / outsourcing Inspektora Ochrony Danych / IOD (opłata miesięczna) zaczyna się już od 200zł netto.


Powyższa cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Możliwość świadczenia usług oraz ich koszt są zależne od wielu czynników i ostateczne warunki negocjowane są z każdym klientem indywidualnie.Nasze usługi RODO należą do jednych z najlepszych, profesjonalnie podchodzimy do zagadnień w zakresie ochrony danych osobowych. Swoje zadania realizujemy kompleksowo od początku do końca tzn. szkolimy, przygotowujemy dokumentację, wdrażamy ją, konfigurujemy systemy informatyczne – czyli wszystko to co stanowi łańcuch bezpieczeństwa.


W celu wyceny lub zapytań zapraszamy do kontaktu:

tel. 739 002 162

e-mail: biuro@progress-szkolenia.com.pl