Administracjia publiczna

Certyfikacja ISO w Administracji Publicznej

Urzędy wzorem przedsiębiorstw prywatnych decydują się na podjęcie działań zmierzających do wdrożenia systemu jakością. Nie jest to przez nikogo narzucane ani wymagane - tak jak zdarza się w sektorze prywatnym. Jednak otoczenie zmusza wszystkie organizacje do zmian. Skuteczne i efektywne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego staje się niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego regionów.System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 jest stosunkowo prostym narzędziem do zarządzania urzędem, zaś korzyści, jakie niesie ze sobą uporządkowanie organizacji pracy oraz obiegu dokumentów w jednostce są ogromne – szczególnie widoczne jest to w przypadku administracji publicznej, gdyż przyzwyczajenia wyniesione z okresu przed transformacją systemową spowodowały, iż jakość usług świadczonych przez samorządy odbiega czasem od standardów obowiązujących w sektorze prywatnym.

 

 

Systemy zalecane dla administracji publicznej

  • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
  • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
  • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg  PN-N 18001