Branża Lotnicza

Certyfikacja w Branży Lotniczej

Najważniejszą normą w przemyśle lotniczym jest norma AS 9100 oraz AS9120, kierowana zarówno do producentów lotniczych jak również ich dostawców. Norma AS 9100/9120 jest rozszerzeniem normy ISO 9001 - poza jej ogólnymi wymaganiami zawiera elementy specyficzne dla branżyj takie jak produkcja, montaż i serwis produktów.

 

System zarządzania jakością w branży lotniczej wg normy AS 9100 lub AS 9120 nie jest wprawdzie obligatoryjny, jednakże coraz częściej wymóg posiadania certyfikatu jest narzucany przez odbiorców - głównie duże koncerny lotnicze.

 

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO w branży kosmetycznej:

 • spełnienie wymagań koncernów branży lotniczej,
 • zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży lotniczej,
 • zwiększenie zaufania klientów względem organizacji,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja i polepszenie wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywności,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • wczesne wykrywanie błędów oraz wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu i usługi.

 

Zalecane systemy w branży motoryzacyjnej:

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Jakością dla branży lotniczej AS 9100/As 9120
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001