Branża Motoryzacyjna

Certyfikacja ISO w Branży Motoryzacyjnej

Najważniejszą normą w przemyśle motoryzacyjnym jest norma IATF 16949, kierowana zarówno do producentów artykułów motoryzacyjnych jak również ich dostawców. Norma IATF 16949 jest rozszerzeniem normy ISO 9001 - poza jej ogólnymi wymaganiami zawiera elementy specyficzne dla branży motoryzacyjnej takie jak produkcja, montaż i serwis produktów motoryzacyjnych.


 

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO w branży kosmetycznej:

 • spełnienie wymagań koncernów branży motoryzacyjnej,
 • zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży motoryzacyjnej,
 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • zwiększenie zaufania klientów względem organizacji,
 • wzrost wiarygodności organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja i polepszenie wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywności,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,

 

Zalecane systemy w branży motoryzacyjnej:

 • System Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej wg IATF 16949
 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001