Branża obronności

Certyfikacja ISO w Branży Obronności

Odpowiednie zarządzanie jakością to podstawa działalności każdej firmy, zawłaszcza w branży obronności. Aby produkty danej firmy mogły być sprzedawane dla wojska lub policji i były dopuszczone muszą być produkowane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO w branży produkcyjnej:

 • Prawna możliwość obrotu produktami dla wojska lub policji,
 • wzrost wiarygodności organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja i polepszenie wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywności,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • wczesne wykrywanie błędów oraz wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu i usługi.

 

Zalecane systemy w branży obronności:

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • AQAP