Branże produkcyjne

Certyfikacja ISO w Branży Produkcyjnej

Odpowiednie zarządzanie jakością to podstawa działalności każdej firmy, zwłaszcza produkcyjnej. Aby produkty danej firmy sprzedawały się i były dopuszczone do sprzedaży we wszystkich krajach UE muszą być produkowane zgodnie z normami ISO. Najpopularniejszym standardem wdrażanym przez Firmy produkcyjne jest norma ISO 9001, jednakże coraz większe znaczenie mają również normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), PN-N 18001 (bezpieczeństwo i higiena pracy) i inne. Wymóg posiadania certyfikatu coraz częściej jest stawiany przedsiębiorstwom produkcyjnym przez kontrahentów - odbiorców.

 

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO w branży produkcyjnej:

 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • zwiększenie zaufania klientów względem organizacji,
 • wzrost wiarygodności organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja i polepszenie wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywności,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • wczesne wykrywanie błędów oraz wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu i usługi.

 

Polecane systemy w branży produkcyjnej:

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001
 • LEAN
 • AQAP