Audyt systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Nie wiesz czy czynnik ludzki jest najsłabszym ogniwem w zabezpieczeniu sieci firmowej. Czy Twoja firma posiada odpowiednie procedury w zakresie bezpieczeństwa IT?

Jeżeli tak jest, to dobrze trafiłeś. My przeprowadzamy audyt i opracowujemy skuteczne systemy zabezpieczeń systemów IT, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa i dowozimy rezultaty.


My przeprowadzimy Cię przez ten proces od A do Z krok po kroku.

  • Przeprowadzimy identyfikacje procesów zarzadzania IT

·       Przeprowadzamy profesjonalny audyt bezpieczeństwa IT w oparciu o światowe standardy oraz wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów.

·       Dzięki wynikom z audytu, rekomendacją  oraz wdrożonym standardom bezpieczeństwa informacji i systemów IT wzrośnie wiedza i świadomość zespołu w zakresie cyberbezpieczeństwa.


Jak się z nami pracuje?

  • Rozmowa

Telefonicznie, mejlowo lub na wideokonferencji doprecyzowujemy zakres zlecenia. Ustalamy najważniejsze fakty. W ten sposób przygotowujemy się do drugiego kroku.

  • Oferta

Przygotowujemy propozycję działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć. Mogą być zupełnie inne niż to, o co nas zapytasz! Zawsze działamy z myślą o interesie klienta i tak też przygotowujemy ofertę - rekomendujemy i doradzamy, nie jesteśmy tylko biernymi wykonawcami.

  • Umowa

Praca pracą, ale papierologia musi być w porządku!

  • Harmonogram
    i plan działania Naszym zdaniem klient musi być poinformowany, co, kiedy i dlaczego dzieje się z jego firmą. Dlatego współpracę zaczynamy od przygotowania harmonogramu, który dokładnie określi, czym będziemy się po kolei zajmować oraz planu, który to prezentuje.
  • Działamy!

Zaczynamy pracę, ale cały czas pozostajemy w kontakcie, by ustalać jej kierunek i dopasować się do Twojego biznesu i specyfiki branży.

Co Ty zyskujesz?

·       Audyt stosowanych zabezpieczeń w firmie.

·       Przeprowadzenie badań i testów zabezpieczeń - sprawdzenie infrastruktury IT. Próba wyłudzenia danych - sprawdzenie czynnika ludzkiego

·       Opracowany raport z audytu

·       Przedstawienie propozycji zmian i wdrożeń standardów

·       Gwarancja dla klientów i kontrahentów właściwej ochrony wszystkich informacji

·       Zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji

·       Ułatwiony nadzór i zapewnienie bezpieczeństwa informacji

·       Zapewnienie że spełnione są wymogi prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest organizacja

·       Zminimalizowane ryzyko utraty lub przejęcia danych

·       Lepsza ochrona majątku i interesów organizacji

·       Szybka identyfikacja błędów i niezgodności z wymaganiami normy

·       Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji

·       Odpowiedni poziom ochrony IT i cyberbezpieczeństwa

 

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczące wdrożenia, certyfikacji i cenie?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń i porozmawiajmy

Kontakt telefoniczny w zakresie wdrożeń i certyfikacji: 739 002 162

Nasi Klienci                             Nasz certyfikat Jakości