Audyt systemu bezpieczeństwa informacji - cyberbezpieczeństwa

Nie wiesz czy czynnik ludzki jest najsłabszym ogniwem w zabezpieczeniu sieci firmowej. Czy Twoja firma posiada odpowiednie procedury w zakresie bezpieczeństwa IT?

Jeżeli tak jest, to dobrze trafiłeś. My przeprowadzamy audyt, zbadamy Twoją organizację, stosowane zabezpieczenia, w celu wskazania dobrych praktyk i potencjałów doskonalenia, przy uwzględnieniu celów biznesowych organizacji, opracowujemy rekomendacje dla skutecznego systemu zabezpieczeń IT, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa i dowieziemy dla Ciebie rezultaty.

Jesteśmy jednostką oceniającą systemu, posiadamy kilkunastoosobowy zespół audytorów bezpieczeństwa. Nasi audytorzy posiadają doświadczenie i praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa. Posiadamy akredytowane certyfikaty audytora wiodącego zarządzania bezpieczeństwem informacji i managera systemów bezpieczeństwa ISO/IEC 27001, CISA, CISM.


Nasze audyty spełniają wymagania, Narodowego Funduszu Zdrowia określone w ZARZĄDZENIU NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Nasze audyty spełniają wymagania Rozporządzenia Krajowych Ram Interoperacyjności oraz Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zobowiązuje operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych do wykazania odpowiednich zdolności
i kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa.


Przeprowadzimy Cię przez proces audytu od A do Z krok po kroku.

Przeprowadzamy profesjonalny audyt bezpieczeństwa IT w oparciu o światowe standardy oraz wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów.

Audyt Bezpieczeństwa składa się z etapów.

  • Określenie szczegółowych celów, zakresu audytu, planu audytu.
  • Gromadzenie i ocena dowodów, realizowane w modelu spotkań, obserwacji, testów i innych technik audytowych.
  • Dokumentowanie i raportowanie, wraz z przedstawieniem silnych i słabych stron oraz rekomendacji poaudytowych.


Jak się z nami pracuje?

  • Rozmowa

Telefonicznie, mejlowo lub na wideokonferencji doprecyzowujemy zakres zlecenia. Ustalamy najważniejsze fakty. W ten sposób przygotowujemy się do drugiego kroku.

  • Oferta

Przygotowujemy propozycję działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć. Mogą być zupełnie inne niż to, o co nas zapytasz! Zawsze działamy z myślą o interesie klienta i tak też przygotowujemy ofertę - rekomendujemy i doradzamy, nie jesteśmy tylko biernymi wykonawcami.

  • Umowa

Praca pracą, ale papierologia musi być w porządku!

  • Harmonogram
    i plan działania Naszym zdaniem klient musi być poinformowany, co, kiedy i dlaczego dzieje się z jego firmą. Dlatego współpracę zaczynamy od przygotowania harmonogramu, który dokładnie określi, czym będziemy się po kolei zajmować oraz planu, który to prezentuje.
  • Działamy!

Zaczynamy pracę, ale cały czas pozostajemy w kontakcie, by ustalać jej kierunek i dopasować się do Twojego biznesu i specyfiki branży.


Co Ty zyskujesz?

·       Audyt stosowanych zabezpieczeń w firmie.

·       Przeprowadzenie badań i testów zabezpieczeń - sprawdzenie infrastruktury IT. Próba wyłudzenia danych - sprawdzenie czynnika ludzkiego

·       Opracowany raport z audytu

·       Przedstawienie propozycji zmian i wdrożeń standardów

·       Gwarancja dla klientów i kontrahentów właściwej ochrony wszystkich informacji

·       Zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji

·       Ułatwiony nadzór i zapewnienie bezpieczeństwa informacji

·       Zapewnienie że spełnione są wymogi prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest organizacja

·       Zminimalizowane ryzyko utraty lub przejęcia danych

·       Lepsza ochrona majątku i interesów organizacji

·       Szybka identyfikacja błędów i niezgodności z wymaganiami normy

·       Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji

·       Odpowiedni poziom ochrony IT i cyberbezpieczeństwa

 

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczące wdrożenia, certyfikacji i cenie?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń i porozmawiajmy

Kontakt telefoniczny w zakresie wdrożeń i certyfikacji: 739 002 162

Nasi Klienci                             Nasz certyfikat Jakości