Audyt i wdrożenie RODO

Nie wiesz, jak spełnić wymagania RODO, wdrożyć lub zaktualizować dokumentację dotyczącą Ochrony Danych Osobowych?

Jeżeli tak jest, to dobrze trafiłeś. My opracowujemy dla Ciebie skuteczne systemy ochrony danych osobowych i dowozimy rezultaty.


My przeprowadzimy Cię przez ten proces od A do Z krok po kroku.

 • Zidentyfikowane procesy przetwarzania danych osobowych, które pozwolą wdrożyć odpowiednie czynności przetwarzania w Twojej firmie
 • Skuteczne zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne będą wpierać funkcjonowanie i bezpieczeństwo Twojej firmy oraz zapobiegną potencjalnym naruszeniem danych osobowych.
 • Dzięki wdrożonemu udokumentowanemu systemowi spełnisz wszystkie wymagania Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wg. RODO i unikniesz wszelkich kar i konsekwencji.

Jak się z nami pracuje?

 • Rozmowa

Telefonicznie, mejlowo lub na wideokonferencji doprecyzowujemy zakres zlecenia. Ustalamy najważniejsze fakty. W ten sposób przygotowujemy się do drugiego kroku.

 • Oferta

Przygotowujemy propozycję działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć. Mogą być zupełnie inne niż to, o co nas zapytasz! Zawsze działamy z myślą o interesie klienta i tak też przygotowujemy ofertę - rekomendujemy i doradzamy, nie jesteśmy tylko biernymi wykonawcami.

 • Umowa

Praca pracą, ale papierologia musi być w porządku!

 • Harmonogram  i plan działania
  Naszym zdaniem klient musi być poinformowany, co, kiedy i dlaczego dzieje się z jego firmą. Dlatego współpracę zaczynamy od przygotowania harmonogramu, który dokładnie określi, czym będziemy się po kolei zajmować oraz planu, który to prezentuje.
 • Działamy!

Zaczynamy pracę, ale cały czas pozostajemy w kontakcie, by ustalać jej kierunek i dopasować się do Twojego biznesu i specyfiki branży.


Co Ty zyskujesz?

Zlecając nam wykonanie audytu oraz wdrożenie systemu ochrony danych osobowych (Audyt RODO), dostaniesz nie tylko obiektywną i rzetelną ocenę przedsiębiorstwa lub instytucji pod kątem wymagań RODO, ale również przygotujemy lub zaktualizujemy całą wymaganą i przydatną dokumentację oraz wdrożymy ją do praktycznego działania organizacji.
Przykładowe dokumenty jakie wdrażamy w organizacjach:

 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • Klauzule informacyjne
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych
 • Procedury zgłaszania naruszeń
 • Procedury udzielenia informacji osobie, której dane dotyczą
 • Rejestr i wzory umów powierzenia danych osobowych
 • Procedury i protokoły analizy ryzyka – ocena skutków przetwarzania danych osobowych
 • Procedury nadawania upoważnień
 • Plan ciągłości działania
 • Opis struktury zbiorów danych
 • Wykaz środków technicznych i organizacyjnych w zakresie zabezpieczeń
 • Instruktarze RODO dla pracowników
 • Wzory wymaganych formularzy
 • Tabela form naruszeń danych osobowych

 

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczące audytu, opracowania i wdrożenia dokumentacji i cenie?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń i porozmawiajmy

Kontakt telefoniczny w zakresie audytu i wdrożeń: 739 002 162

Nasi Klienci                             Nasz certyfikat Jakości