Idealne stanowisko pracy - Metoda 5S

Metoda 5S znana jest już coraz większej liczbie polskich pracowników oraz pracodawców.

Aby w wyniku wykonania pracy doszło do osiągnięcia zadowolenia i satysfakcji, osoba, która tę pracę wykonuje, musi mieć przekonanie, że to co robi przynosi pożytek jej i innym, ale również mieć możliwość wykonania swoich zadań w sposób poukładany, systematyczny i praktyczny. To co nam może temu przeszkodzić jest chaos na stanowisku pracy oraz brak uporządkowanego schematu postępowania.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak, przygotować swoje stanowisko pracy oraz sposób działania, aby pracować wydajnie, produktywnie? Osiągać zaplanowane wyniki? Tak by inni współpracownicy brali z Ciebie i Twoich rozwiązań przykład?

Przeczytaj koniecznie cały artykuł.

Najsilniejszymi motywatorami do podejmowania działań oraz zaangażowania są nagrody godnościowe, czyli satysfakcja i uznanie. Aby to osiągalność Twoje działania powinny być wydajne, produktywne i zmierzające do osiągnięcia zaplanowanych wyników.

Jeśli zaczniesz swoja drogę z 5S gwarantujemy, że osiągniesz wszystkie powyższe elementy, a nawet pomożesz w ich osiągnięciu Twoim współpracownikom.

Narzędzie 5S - znane szczególnie w Japonii oraz USA, to specjalnie ułożona metodologia zarządzania stanowiskiem pracy składająca się z 5 kroków

1S - SEGREGACJA

2S - SYSTEMATYKA

3S - SPRZĄTANIE

4S - STANDARYZACJA

5S - SAMODOSKONALENIE

Jest to system sprawdzający się na każdym stanowisku: biurowym, produkcyjnym, jakościowym czy zarządczym

Wdrożenie 5S jako jednej z metody doskonalenia w firmie zapewnia: mniej szukania, mniej przestawiania przedmiotów z miejsca na miejsce,  mniej marnotrawienia cennego czasu większe bezpieczeństwo, wyższą motywacje pracowników, wzmożoną kontrolę wizualną. a tym samym pozwala na większą wydajność, szybszą realizację zleceń, poprawę jakości, mniejszą ilość wypadków, poprawę wizerunku firmy.

Wizualne przykłady 5S:

Projekt bez tytuu3png

Aby wykonywana przez nas praca miała należyty przebieg i w ogóle mogła być realizowana musimy zacząć od podstaw. Nasze stanowisko pracy musi być wyposażone w trzy składowe:

-         warsztat pracy – wszystkie niezbędne do wykonania zadania narzędzia materialne (budynki, maszyny, urządzenia, surowce, artykuły biurowe itp.)
i niematerialne (procedury, schematy działania, standardy, regulaminy itp.);

-         wynagrodzenia – w tym korzyści pozapłacowe, abyśmy nie musieli szukać ich
w innym miejscu. Do składowych zaliczmy posiłki w miejscu pracy, działania integracyjne, możliwości rozwoju osobistego itp., pod warunkiem jednak, że są ogólnodostępne, a nie przyznawane jako nagrody;

-   organizacja stanowiska pracy oraz organizacja naszej pracy w czym właśnie pomaga nam metodologia 5S

Dwie pierwsze składowe tego wyposażenia są konieczne, aby praca w ogóle mogła być wykonywana, trzecia – aby była realizowana w sposób skuteczny, produktywny, łatwy i wydajny.

Czy tak to będzie wyglądało zależy tylko od Ciebie

Nieustanne podnoszenie wyzwania oraz prowadzenie do ciągłego doskonalenia stanowiska pracy, to również doskonalenie siebie, swojej wiedzy i umiejętności.

Lista potencjalnych korzyści z wdrożonych rozwiązań 5S dla samego przedsiębiorstwa to.:

  • wyższą jakość produktów i usług poprzez podniesienie standardów i stabilizację stanowisk pracy,
  • obniżenie kosztów dzięki identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa,
  • mniejszą potrzebną powierzchnię produkcyjną i administracyjną,
  • osiągnięcie stabilności i wyższego stopnia realizacji zleceń produkcyjnych i administracyjnych, a tym samym podniesienie stopnia satysfakcji klienta,
  • skrócenie czasów przestojów powodowanych zakłóceniami związanymi ze złą organizacją stanowisk pracy.

Jak wygląd 5 kroków do wdrożenia 5S?

Przygotowaliśmy dl Ciebie PDF, w którym opisaliśmy to wszystko krok po kroku.


5 S jak wykona pi wanych krokw png