Obsługa Twojego systemu zarządzania jakością ISO

Obsługujemy systemy zarządzania jakością jako Twój Pełnomocnik ds. systemu zarządzania

Świadczymy obsługi systemów ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, AS 9100/9120, ISO/IEC 27001, Inne systemy branżowe.


Nie potrzebujesz szkolić lub delegować obowiązków Pełnomocnika ds. Jakości lub stanowisk związanych z audytem wewnętrznym, gdzie Twoi pracownicy lub Ty musicie wchodzić w nowy nieznany, a często skomplikowany obszary systemów zarządzania jakością, z czego nie wynika nic innego niż stres, dodatkowe często nie zrozumiane dobrze obowiązki, po których rozumiesz mniej niż na początku a Twój system który miał pomagać rozwijać firmę, jakość pracy oraz produktów i usług, staje się uciążeniem. Potrzebujesz zidentyfikowanych procesów, mierzalnych wyników, wzrostu sprzedaży, wydajności pracy, doskonalenia działań, itd. - oraz wiedzy, co i dlaczego dzieje w Twojej firmie oraz jak i co poprawiać. Jeżeli tak jest, to dobrze trafiłeś. My budujemy skuteczne procesy, doskonałe systemy zarządzania jakością i dowozimy rezultaty.Co robimy?

 • Prowadzimy efektywne procedury Twoich procesów, we współpracy z ich wykonawcami, tak aby były wydajne, proste, praktyczne, standaryzowane, mierzalne,  osiągające założone cele.
 • Opracujemy, aktualizujemy i doskonalimy dokumentacje wymaganą przez normy ISO
 • Badamy założone wskaźniki mierzalne dla każdego procesu, a w przypadku, gdy nie osiągają założonych wyników wspólnie z Tobą lub Twoim zespołem opracowujemy działania doskonalące wraz z planem realizacji.
 • Prowadzimy cykliczne audyty wewnętrzne procesów, z każdego audytu otrzymujesz raport opisujący działalność procesu, jego mocne i słabe strony, oraz rekomendacje do doskonalenia.
 • Na podstawie określonych wyników w zaplanowanych odstępach czasu opracowujemy dla Ciebie raport z przeglądu zarządzania, opisujący działalność wszystkich Twoich procesów oraz całego systemu zarządzania jakością.
 • Opracowujemy i wdrażamy system identyfikacji, nadzoru i doskonalenie niezgodności i błędów w procesach. Przez co systemowo doskonalimy wydajność pracy, jakość komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, jakość produktów i usług
 • Analizujemy zadowolenie Twojego klienta i opracowujemy na tej podstawie działania podnoszące oceny klientów.
 • Reprezentujemy Twoją firmę podczas audytów certyfikujących, realizowanych przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.
 • Obsługujemy Twój system reklamacji (opcjonalnie).

Jak się z nami pracuje?

 • Rozmowa

  Telefonicznie, mejlowo lub na wideokonferencji doprecyzowujemy zakres zlecenia. Ustalamy najważniejsze fakty. W ten sposób przygotowujemy się do drugiego kroku.

 • Oferta

  Przygotowujemy propozycję działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć. Mogą być zupełnie inne niż to, o co nas zapytasz! Zawsze działamy z myślą o interesie klienta i tak też przygotowujemy ofertę - rekomendujemy i doradzamy, nie jesteśmy tylko biernymi wykonawcami.

 • Umowa

  Praca pracą, ale papierologia musi być w porządku!

 • Harmonogram i plan działania
   Naszym zdaniem klient musi być poinformowany, co kiedy i dlaczego dzieje się z jego firmą. Dlatego współpracę zaczynamy od przygotowania harmonogramu, który dokładnie określi, czym będziemy się po kolei zajmować oraz planu, który to prezentuje.

 • Działamy!

  Zaczynamy pracę, ale cały czas pozostajemy w kontakcie, by ustalać jej kierunek i dopasować się do Twojego biznesu i specyfiki branży.

Co Ty zyskujesz?

 • Skutecznie doskonalący Twoje procesy system zarządzania jakością.
 • Udokumentowane raporty z rekomendowanymi działaniami dążącymi do rozwoju w sposób systemowy Twojej organizacji.
 • Wsparcie merytoryczne specjalistów, audytorów wiodących, praktykujących wdrożeniowców.
 • Szkolenia i doradztwo dla Ciebie i Twoich pracowników.
 • Gwarancję otrzymania i utrzymania certyfikatów ISOChcesz poznać więcej szczegółów dotyczące wdrożenia, certyfikacji i cenie?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń i porozmawiajmy

Kontakt telefoniczny w zakresie wdrożeń i certyfikacji: 739 002 162

Nasi Klienci                             Nasz certyfikat Jakości