Podcasty

11. Wskaźniki procesów - Skąd wiemy kiedy proces jest skuteczny

Każda organizacja, skalda się z procesów, gdzie każdy może szwankować i obniżać jakość naszych produktów i usług. wskaźniki procesowe pozwalają nam weryfikować czy nasze procesy spełniają założone cele, ale również pozwalają się nam opierać się na faktach a nie na opiniach. Chyba każdy chciałby podejmować decyzję sterować działaniami w oparciu właśnie o fakty. W tym odcinku wyjaśniam cały prace ustanawiania i zarządzania wskaźnikami KPI oraz KRI.


10. Część 2  Czym jest norma ISO 27001 i jak ją wdrożyć ? -  Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Ważnym elementem systemu bezpieczeństwa informacji wg. normy ISO/IEC 27001 jest Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (PBT), której celem, jest określenie zasad bezpieczeństwa infrastruktury oraz systemów informatycznych, trybu postępowania związanego z ich prawidłową eksploatacją, minimalizacja ryzyka awarii oraz nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji. Warto ją opracować i wdrożyć w każdej firmie, nawet jeżeli nie zamierzasz wdrażać systemu bezpieczeństwa informacji wg. ISO/IEC 27001. Dziś każda firma oparta jest na systemach IT, używa poczty e-mail oraz urządzeń elektronicznych, dlatego warto mieć przyjęte standardy bezpieczeństwa, w tym zakresie.


09.  Strategie i metody audytowania

Najlepsi audytorzy testują różne strategie i metody audytowania, potrafią wybierać pomiędzy różnymi opcjami badania audytowego, w zależności od kontekstu, potrzeby, celu czy otoczenia audytu. Najważniejsze jednak nie jest to jaką strategię czy metodę wybierzemy, lecz skuteczność realizacji działania. Przyjęcie optymalnej strategii jest filarem przeprowadzenia efektywnego audytu.


08.  Metody weryfikacji procesów

Brak weryfikacji procesów, prowadzi do tego, że nie wiemy czy cel procesu jest właściwe realizowany, nie wiemy czy proces działa na podstawie założonych standardów oraz co gorsza opieramy się na opiniach, a nie faktach. W tym odcinku omawiam 2 moim zdaniem najskuteczniejsze metody weryfikacji procesów, które pozwolą Ci naprawdę skutecznie sterować procesami i całym systemem jakości.


07.  Część 1. Czym jest norma ISO 27001 i jak ją wdrożyć ?

Chyba dzisiaj ciężko spotkać, firmę, której praca nie opierała by się na systemach informatycznych, aplikacjach, programach, sieci czy urządzeniach elektronicznych.

W związku z tym, każda firma powinna brać pod uwagę możliwości cyberzagrożeń. Tutaj z pomocą przychodzi nam System zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001.

W tym odcinku, który jest pierwszym z całej serii o systemie bezpieczeństwa informacji dowiesz się, czym jest norma ISO 27001 i jak ją wdrożyć?


06. Jak identyfikować i mapować procesy 

Każda firma, jednostka organizacyjna niezależnie od branży, składa się z oddziałujących na siebie i ścisłe ze sobą powiązanych obszarów działania czyli procesów. W firmy, które rzetelnie podchodzą do zarządzania procesami na pierwszy rzut oka widać ład organizacyjny, elastyczność, jakość, wewnętrzny spokój i pewnością rozwój. Aby skutecznie wdrożyć i optymalizować zarządzanie procesowe należy wyjść od pierwszego korku, czyli identyfikacji i zmapowania procesów, jak to zrobić omawiam w tym odcinku.


05.  Rodzaje źródeł niezgodności

Ciągłe doskonalenie funkcjonowania, podnoszenia efektywności i eliminowanie błędów i niezgodności powinno stanowić stały cel i ciągły proces każdej firmy. Do tej zasady nawiązuje wprost przecież norma ISO 9001:2015. Niestety wiele osób w firmach poza specjalistami od jakości nie
wie co to niezgodność, w tym odcinku, mówię jak to zmienić.

04. Dlaczego systemy zarządzania jakością nie działają ?

Mamy dwie podobne do siebie firmy. Każda z nich wdraża ten sam system zarządzania jakością. Co decyduje o tym, że jedna odniesie sukces, a inna nie? Skoro mają dostęp do tej samej wiedzy, a nawet tych samych narzędzi vzy konsultantów? Na to pytanie odpowiadam w tym odcinku Podcastu.


03. Jak skutecznie wdrażać standardy do
procesów 

Jednym z najważniejszych etapów cyklu życia systemu zarządzania jakością i procesami jest etap wdrożenia opracowanych standardów do procesów. Niestety tu wykłada się wiele firm, a ich systemy są po prostu nieskutecznie wdrożone. W odcinku tym mowie czym właściwie jest wdrożenie, a czym nie jest, ale przede wszystkim opowiadam o podstawowych krokach jakie należy zrealizować aby wdrożenie było skuteczne w praktyce, nie tylko na papierze. Jeżeli chcesz poznać te konkretne kroki skutecznego wdrożenia systemu zarządzania procesami,
koniecznie posłuchaj tego odcinka.

02. Jak standaryzować procesy

Standaryzacja procesów to kluczowy etap dla każdej firmy i każdego systemu, dlatego warto zrobić do poprawnie i skutecznie. Dodatkowo standaryzacja jest jedną z podstaw podejścia procesowego i ważnym elementem każdego systemu zarządzania jakości. W tym odcinku dowiesz się nie tylko jakie są zalety, ale też jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą
brak lub błędne podeście do standaryzacji procesów.

01. CAPA plan - jak nadzorować i doskonalić niezgodności ?

W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, czym jest plan CAPA i jak skutecznie nadzorować i doskonalić niezgodności.
Nasz podcast znajdziesz również na Youtube (Link w przycisku poniżej)