Szkolenie

Ochrona danych osobowych wg. RODO. Obecne wyzwania i zmianyCena szkolenia: 247,00 zł

Aktualna cena promocyjna 147,00 zł


Szkolenie 

Ochrona danych osobowych wg. RODO. Obecne wyzwania i zmiany

 

Celem szkolenia jest koncentracja na właściwym zrozumieniu wymagań Rozporządzenia RODO z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych.

 Adresatem szkolenia są:

 • szkolenie to jest idealną propozycją dla wszystkich, którzy chcieliby zaplanować, wdrożyć, utrzymywać  System Bezpieczeństwa Danych Osobowych
 • osoby zarządzające procesami, w których przetwarza się dane osobowe
 • wszystkie osoby zainteresowane wdrożeniem i doskonaleniem systemów bezpieczeństwa danych osobowych,
 • Inspektorzy Ochrony Danych,
 • Administratorzy Danych Osobowych

Plan szkolenia

  1.     Obowiązki informacyjne administratora

  ·       Obowiązek informacyjny

  ·       Informacje, które trzeba przekazać – forma, treść terminy

  ·       Przykładowe problemy związane z obowiązkiem informacyjnym.

  ·       Wzór klauzuli informacyjnej

  ·       Informacje o stosowaniu monitoringu 

  2.     Dokumentacja zawierająca dane osobowe

  ·       Prawa osób do których należą dane

  ·       W jakiej formie udostępniać dokumentacje osobie upoważnionej?

  ·       Na co uważać przetwarzając dane osobowe w rejestrach? 

  3.     Dokumentowanie procesów przetwarzania

  ·       Zasada rozliczalności danych osobowych, a dokumentacja

  ·       Obowiązkowa dokumentacja wynikająca z RODO po zmianach w maju 2019 roku

  ·       Kto odpowiada za prowadzenie rejestrów przetwarzania na wypadek kontroli?

  ·       Wzory dokumentów wraz z omówieniem – Rejestr czynności przetwarzania

  4.     Ocena skutków dla ochrony danych

  ·       Dane dotyczące zdrowia

  ·       Ocena skutków dla ochrony danych osobowych- nowa instytucja  ochrony danych

  ·       Duża skala przetwarzania danych dotyczących zdrowia

  ·       DPIA w jaki sposób przeprowadzić skuteczną ocenę?

  5.     Analiza ryzyka

  ·       Metodologia oceny ryzyka

  ·       Przykładowe konteksty ryzyk w ochronie zdrowia

  ·       Wzór matrycy oceny ryzyka wraz z omówieniem

  6.     Upoważnienia dla pracowników do przetwarzania danych osobowych

  ·       Nadawanie upoważnień

  ·       Zróżnicowanie personelu

  ·       Sankcje administracyjne za naruszenie obowiązku

  ·       Forma i zakres upoważnień

  7.     Wyznaczenie Inspektora och orny danych

  ·       Obowiązek wyznaczenia inspektora

  ·       Zadania inspektora

  ·       Obowiązki Administratora dotyczące IOD

  ·       Odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych

  8.     Naruszenia Ochrony danych

  ·       Obowiązki zgłoszenia naruszenia danych osobowych

  ·       Przypadki naruszeń danych osobowych

  ·       Jak powinien postąpić pracownik w przypadku naruszenia?

  ·       Jakie elementy zawrzeć w procedurze postępowania na wypadek naruszenia danych osobowych?

  ·       Jak ocenić ryzyko naruszenia praw osób fizycznych?

  ·       Powiadomić osoby, których dane zostały naruszone?

  9.     BONUS - Przetwarzanie danych dobie Pandemii Korona wirusa