Szkolenie

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015

Formy szkolenia: zamknięte (online lub stacjonarnie)

Terminy szkoleń ustalane indywidualnie.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest koncentracja na właściwym zrozumieniu wymagań normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością. Poznanie metodologii opracowywania i wdrażania dokumentacji systemowej w formie procedur, instrukcji i formularzy opartych o zarządzanie procesowe, na którym opiera się norma, a jest to dziś najskuteczniejszą formą organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz przeciwdziałania niezgodnością. Zrozumienie kluczowych procesów oraz zależności między nimi powala wprowadzić kluczowe, elementy poprawy jakości. Poznanie i umiejętność wykorzystania metodologii prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego w tym umiejętność zaplanowania, przeprowadzenia i zamknięcia audytu. Szkolenie daje możliwość przećwiczenia przygotowania dokumentacji audytowej.Zalety odbycia szkolenia:

  •  Umiejętność opracowania dokumentacji systemowej, w tym Księgi jakości, procedur, instrukcji i formularzy
  •  Umiejętność identyfikacja procesów oraz ich optymalizacji pod względem organizacji pracy
  •  Umiejętność wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacji
  •  Znajomość i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015;
  •  Poznanie zasad zarządzania procesowego oraz umiejętność zastosowania dobrych praktyk z wykorzystaniem sprawdzonych  narzędzi i technik;
  •  Znajomość wymagań systemowego zarządzania jakością
  •  Wiedza z zakresu przygotowania planu realizacji poszczególnych obszarów procesowych wynikających z normy, doskonalenia i określenia niezbędnych zasobów • Znajomość wymagań systemowego zarządzania jakością
  •  Wiedza z zakresu przygotowania, przeprowadzenia i zamknięcia audytu
  •  Poznanie metodologii audytowania oraz przygotowania dokumentacji audytowej
  •  Przećwiczenie realnych sytuacji audytowych oraz zmierzenie się z problemami audytora w czasie realizacji audytu

Szkolenie zamknięte

Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i indywidualnej wyceny !

Co mówią o nas nasi klienci

prev next