Szkolenie

Praktyczne warsztaty dla audytorów i pełnomocników ds. jakości

Forma szkoleniaSzkolenie zamknięte

Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i indywidualnej wyceny !


Cel szkolenia

Szkolenie skierowane do audytorów wewnętrznych, pełnomocników ds. jakości oraz osób które chciały by przećwiczyć oraz poznać audytowanie od strony praktycznej.

Celem szkolenia jest zrealizowanie całego procesu audytowego, oraz metodologii przygotowania, przeprowadzenia i zamknięcia audytu w praktyce. Warsztat ten pomoże wdrożyć i wykorzystać audyt jako faktyczne i skuteczne narzędzie zarządzania jakością i procesami, a także dać realne korzyści w zakresie doskonalenie procesów i przeciwdziałania błędom w organizacji.

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny znać podstawy wymagań normy ISO 9001:2015 lub wcześniej odbyć szkolenie w zakresie wymagań normy.


Zalety odbycia szkolenia:

·      Nabycie umiejętności praktycznego i funkcjonalnego przygotowania programu audytów dającego realną wartość firmie.

·      Zdobycie umiejętności przygotowania audytu, listy kontrolnej, planu audytu.

·     Poznanie i przećwiczenie metodologii przygotowania się audytora do realizacji audytu.

·     Przećwiczenie sytuacji audytowych, możliwość poznania case study z audytów, które faktycznie były realizowane, zmierzenie się z realną możliwością identyfikacji niezgodności i błędów.

·      Możliwość samodzielnego wykonania audytu oraz następnie jego omówienia z ekspertem, poznania własnych błędów oraz wskazówek w zakresie doskonalenie metodologii audytowania.
Co mówią o nas nasi klienci

prev next