Szkolenie

Skuteczne wykorzystanie narzędzi jakość w doskonaleniu systemów

Formy szkolenia: zamknięte (online lub stacjonarnie)

Terminy szkoleń ustalane indywidualnie.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie.


Cel szkolenia

Doskonalenie systemów zarządzanie jakością to unikatowa i niezbędna umiejętność każdego skutecznego „Jakościowca”. Wykorzystanie narzędzi jakości do doskonalenia i utrzymywania systemów to kolejny poziom, który pozwoli Ci zbudować skuteczne procesy, wydajność firmy oraz zaangażowany zespół.

Przy rosnącym znaczeniu jakości w produkcji i usługach, kluczowa staje się profesjonalna wiedza oraz umiejętność wykorzystania jej w praktyce.

Celem szkolenia jest koncentracja na, zdobyciu umiejętności wskazujących kierunek budowania kultury w organizacji wraz z najwyższym kierownictwem, wskazywaniu właściwych obszarów wymagających doskonalenia i dobór odpowiednich jakościowych narzędzi doskonalących, uczeniu się poprzez systemowe rozwiązywanie problemów, identyfikację źródeł niepowodzenia i korygowanie kierunku działania.

Dodatkowo nabycie praktycznej wiedzy w zakresie planowaniu działań doskonalących i budowaniu standardów pracy spełniających wymagania klientów, kontrahentów, zarządów i norm.

Szkolenie jest szczególne kierowane dla osób pracujących w obszarze jakości, Pełnomocników, Managerów jakości , Audytorów.Zalety odbycia szkolenia


  • umiejętność interpretacji normy i spełniania wymagań
  • umiejętność identyfikacji procesów, źródeł niepowodzeń i wskazywanie obszarów do doskonalenia
  • oparcie budowania kultury w organizacji na fundamentach Systemu Zarządzania Jakością
  • umiejętność interpretacji potrzeb organizacji i opracowanie kontekstu organizacji
  • umiejętność eliminacji „papirologii” i wdrażania praktycznych rozwiązań systemowych
  • umiejętność doboru i praktycznego zastosowania narzędzi/ metod oferowanych przez koncepcje doskonalenia procesów w odniesieniu do Systemu Zarządzania Jakością
  • umiejętność planowania spotkań doskonalących i pozyskanie umiejętności mądrego liderowania
  • w pracy z zespołem
  • poznanie metodologii skutecznego i praktycznego wykorzystania Audytu w doskonaleniu systemu i procesów.


Szkolenie zamknięte

Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i indywidualnej wyceny !

Co mówią o nas nasi klienci

prev next