Szkolenie

Zarządzanie procesami

Formy szkolenia: zamknięte (online lub stacjonarnie)

Terminy szkoleń ustalane indywidualnie.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie.


Cel szkolenia


Zarządzanie procesami to umiejętność identyfikacji, zarządzania, sterowania ale również optymalizacji procesów, które są nieodłączną częścią każdego biznesu, nawet jeżeli nie są zidentyfikowane i ustandaryzowane.

Przy rosnącym znaczeniu jakości w produkcji i usługach, kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w każdej firmie.

Na tym szkoleniu dowiesz się samych konkretów, uczestnicy poznają metodologię zarządzania procesami, nauczą się, jak w praktyce poprawiać skuteczność i efektywność procesów biznesowych, operacyjnych i wspomagających, a tym samym jak doskonalić wydajność firmy oraz eliminować marnotrawstwo.

Szkolenie jest szczególne kierowane dla osób zarządzających firmami: właścicieli, dyrektorów, managerów, kierowników, którzy szukają sposobów na efektywne zorganizowanie swoich procesów oraz stworzeniu systemu wskaźników i weryfikacji pozwalających kontrolować postępy w jej rozwoju.

 

Korzyści dla uczestników


  • Poznanie 7 etapowej metodologii wdrażania skutecznego planowania, zarządzania, standaryzowania i doskonalenia procesów i podprocesów.
  • Umiejętność identyfikacji procesów oraz ich podziału w organizacji
  • Nabycie umiejętności zastosowania poznanej koncepcji zarządzania procesami w praktyce – stworzenie własnej struktury procesowej
  • Zdobycie wiedzy w zakresie stosowania narzędzi do mapowania wdrażania i mierzenia procesów
  • Poznanie konkretnych operacji oceniania i doskonalenia istniejących procesów
  • Zdobycie umiejętności doskonalenia procesów, a tym samym rozwoju firmy.
  • Umiejętność systemowej poprawy źródeł występujących błędów i kosztów.
  • Poznanie cyklu certyfikacji systemu zarządzania procesami jako dodatkowa wartość dla firmy.

 


Szkolenie zamknięte

Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i indywidualnej wyceny !

Co mówią o nas nasi klienci

prev next