Szkolenie

Wymagania i wdrożenie normy
ISO 9001:2015

Formy szkolenia: zamknięte (online lub stacjonarnie)

Terminy szkoleń ustalane indywidualnie.

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest koncentracja na właściwym zrozumieniu wymagań normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością. Poznanie metodologii opracowywania i wdrażania dokumentacji systemowej w formie procedur, instrukcji i formularzy opartych o zarządzanie procesowe, na którym opiera się norma, a jest to dziś najskuteczniejszą formą organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz przeciwdziałania niezgodnością. Zrozumienie kluczowych procesów oraz zależności między nimi powala wprowadzić kluczowe, elementy poprawy jakości. Szkolenie daje możliwość przećwiczenia narzędzi użytecznych w planowaniu i wprowadzaniu zmian.

Zalety odbycia szkolenia:

·       Umiejętność opracowania dokumentacji systemowej, w tym Księgi jakości, procedur, instrukcji i formularzy

·       Umiejętność identyfikacja procesów oraz ich optymalizacji pod względem organizacji pracy

·       Umiejętność wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacji

·       Znajomość i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015;

·       Poznanie zasad zarządzania procesowego oraz umiejętność zastosowania dobrych praktyk z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi i technik;

·     Znajomość wymagań systemowego zarządzania jakością

·  Wiedza z zakresu przygotowania planu realizacji poszczególnych obszarów procesowych wynikających z normy, doskonalenia i określenia niezbędnych zasobów

 

Uczestnicy zdobędą certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie realizowane jest w formie online, poprzez platformę Google Meetings.

 

Szkolenie zamknięte

Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i indywidualnej wyceny !

Co mówią o nas nasi klienci

prev next