Szkolenie

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015

Formy szkolenia

Szkolenie zamknięte

Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i indywidualnej wyceny !

Szkolenia otwarte
Cena szkolenia otwartego: 890,00 zł netto/osoba   Czas  trwania szkolenia: 2 dni 


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest koncentracja na właściwym zrozumieniu wymagań normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością. Poznanie metodologii opracowywania i wdrażania dokumentacji systemowej w formie procedur, instrukcji i formularzy opartych o zarządzanie procesowe, na którym opiera się norma, a jest to dziś najskuteczniejszą formą organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz przeciwdziałania niezgodnością. Zrozumienie kluczowych procesów oraz zależności między nimi powala wprowadzić kluczowe, elementy poprawy jakości. Poznanie i umiejętność wykorzystania metodologii prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego w tym umiejętność zaplanowania, przeprowadzenia i zamknięcia audytu. Szkolenie daje możliwość przećwiczenia przygotowania dokumentacji audytowej.

Zalety odbycia szkolenia:

  •  Umiejętność opracowania dokumentacji systemowej, w tym Księgi jakości, procedur, instrukcji i formularzy
  •  Umiejętność identyfikacja procesów oraz ich optymalizacji pod względem organizacji pracy
  •  Umiejętność wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacji
  •  Znajomość i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015;
  •  Poznanie zasad zarządzania procesowego oraz umiejętność zastosowania dobrych praktyk z wykorzystaniem sprawdzonych  narzędzi i technik;
  •  Znajomość wymagań systemowego zarządzania jakością
  •  Wiedza z zakresu przygotowania planu realizacji poszczególnych obszarów procesowych wynikających z normy, doskonalenia i określenia niezbędnych zasobów • Znajomość wymagań systemowego zarządzania jakością
  •  Wiedza z zakresu przygotowania, przeprowadzenia i zamknięcia audytu
  •  Poznanie metodologii audytowania oraz przygotowania dokumentacji audytowej
  •  Przećwiczenie realnych sytuacji audytowych oraz zmierzenie się z problemami audytora w czasie realizacji audytu

Plan szkolenia

1.   Wyjaśnienie celu zarządzania, jakością oraz najpopularniejszych norm.

·       Podstawowe pojęcia i terminologia

·       Rodzina norm z serii 9000

·       Przykłady branżowych systemów zarządzania

·       Zyski z wdrożenia systemów zarządzania, jakością dla przedsiębiorstwa

 

2.   Zarządzanie procesowe

·       Procesowa struktura organizacyjna

·       Podział procesów

·       Identyfikacja procesów w organizacji

·       Opis i modelowanie procesów

·       Struktura procedury

·       Pisanie procedur i instrukcji

 

3.   Wstęp do wymagań Normy ISO 9001

·       Zasady zarządzania jakością

·       Struktura normy

 

4.   Wymagania normy ISO 9001:2015

·       Kontekst organizacji

·       Przywództwo

·       Zarządzanie ryzykiem i cele organizacji

·       Zasoby

·       Komunikacja

·       Procesy operacyjne

·       Niezgodności

·       Pomiary i analizy

·       Doskonalenie

 

5.   Ćwiczenia - Opracowanie i wdrożenie procedur i instrukcji


6.   Wprowadzenie do teorii audytu

·       Różnice pomiędzy audytem a kontrolą

·       Organizacja audytu oraz jej miejsce w strukturze organizacyjnej

·       Status i rola audytora wewnętrznego

·       Wymagania kompetencyjne dla auditorów według ISO 19011

·       Zakres i rodzaje audytu.(systemu, procesu, wyrobu)

 

7.   Zasady oraz podejście procesowe w organizacji i audytowaniu

·       Podejście procesowe w procesie audytu

·       PDCA w zarządzaniu programem audytów

·       Zasady oraz procedury procesu audytowania wg. Normy ISO 19011:2018

·       Strony audytu

·       Kryteria audytu

 

8.   Metodologia i techniki audytu

·       Cele audytu

·       Techniki audytu

·       Planowanie audytów

·       Harmonogram audytów

 

9.   Przygotowanie działań audytowych

·       Plan audytu

·       Etapy audytu

·       Lista pytań audytowych

·       Wybór członków zespołu audytowego

·       Przypisanie odpowiedzialności

·       Techniki pobierania próbek audytowych

 

10. Wykonanie audytu oraz działań po audytowych

·       Wykonanie badania audytowego

·       Raport niezgodności

·       Planowania działań korygujących i doskonalących

·       Wdrażanie działań korygujących

·       Doskonalenie procesów

·       Weryfikacja skuteczności wdrożenia działań korygujących i doskonalących

·       Zamknięcie audytu

·       Raport z audytu

 

11. Ćwiczenia realizacja przykładowych zadań audytowych - warsztaty

·       Opracowanie planu audytu

·       Opracowanie listy pytań kontrolnych

·       Analiza sytuacji Audytowych

·       Opracowanie raportu niezgodności

·       Opracowanie sprawozdania z audytu

·       Ustalanie działań po audytowychCo mówią o nas nasi klienci

prev next