Szkolenie

Ochrona danych osobowych wg. RODO. Obecne wyzwania i zmiany

Formy szkolenia

Szkolenie zamknięte 

Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i indywidualnej wyceny !

Szkolenie e-learningowe

                                                                                                                                                                                                         

Cena szkolenia e-learningowego: 197 zł netto         Czas  trwania szkolenia: 1 dni 


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest koncentracja na właściwym zrozumieniu wymagań Rozporządzenia RODO z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych w firmach prywatnych i instytucjach publicznych

Zalety odbycia szkolenia:

·       Poznanie wymagań i zasad Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO

·       Umiejętność identyfikacja procesów przetwarzania

·       Umiejętność wdrożenia realizacji obowiązku informacyjnego

·       Znajomość zasad udostępnienia danych osobowych

·       Poznanie metodologii analizy ryzyka procesów przetwarzania

·       Znajomość wymagań nadawania upoważnień do przetwarzania danych

·       Wiedza z zakresu realizacji procesu naruszeń danych osobowych

·       Wiedza z zakresu przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych


Plan szkolenia

1.  Obowiązki informacyjne administratora

·       Obowiązek informacyjny

·       Informacje, które trzeba przekazać – forma, treść terminy

·       Przykładowe problemy związane z obowiązkiem informacyjnym.

·       Wzór klauzuli informacyjnej

·       Informacje o stosowaniu monitoringu


2.     Dokumentacja zawierająca dane osobowe

·       Prawa osób do których należą dane

·       W jakiej formie udostępniać dokumentacje osobie upoważnionej?

·       Na co uważać przetwarzając dane osobowe w rejestrach?


3.     Dokumentowanie procesów przetwarzania

·       Zasada rozliczalności danych osobowych, a dokumentacja

·       Obowiązkowa dokumentacja wynikająca z RODO

·       Kto odpowiada za prowadzenie rejestrów przetwarzania na wypadek kontroli?

·       Wzory dokumentów wraz z omówieniem – Rejestr czynności przetwarzania


4.     Ocena skutków dla ochrony danych

·       Dane dotyczące zdrowia

·       Ocena skutków dla ochrony danych osobowych- nowa instytucja  ochrony danych

·       Duża skala przetwarzania danych dotyczących zdrowia

·       DPIA w jaki sposób przeprowadzić skuteczną ocenę?


5.     Analiza ryzyka

·       Metodologia oceny ryzyka

·       Przykładowe konteksty ryzyka w ochronie zdrowia

·       Wzór matrycy oceny ryzyka wraz z omówieniem


6.     Upoważnienia dla pracowników do przetwarzania danych osobowych

·       Nadawanie upoważnień

·       Zróżnicowanie personelu

·       Sankcje administracyjne za naruszenie obowiązku

·       Forma i zakres upoważnień


7.     Wyznaczenie Inspektora och orny danych

·       Obowiązek wyznaczenia inspektora

·       Zadania inspektora

·       Obowiązki Administratora dotyczące IOD

·       Odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych


8.     Naruszenia Ochrony danych

·       Obowiązki zgłoszenia naruszenia danych osobowych

·       Przypadki naruszeń danych osobowych

·       Jak powinien postąpić pracownik w przypadku naruszenia?

·       Jakie elementy zawrzeć w procedurze postępowania na wypadek naruszenia danych osobowych?

·       Jak ocenić ryzyko naruszenia praw osób fizycznych?

·       Jak powiadomić osoby, których dane zostały naruszone?Co mówią o nas nasi klienci

prev next