Szkolenie

Zarządzanie procesami

Szkolenie otwarte

 
Szkolenie zamknięte

Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i indywidualnej wyceny !

Szkolenie e-learningowe

 
Czas  trwania szkolenia: 1 dni 


Cel szkolenia

 

Zarządzanie procesami to umiejętność sterowania ustandaryzowanymi procesami, które są nieodłączną częścią każdego biznesu, nawet jeżeli nie są zidentyfikowane i ustandaryzowane. Przy rosnącym znaczeniu jakości usług w Polsce, kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji. Na kursie uczestnicy poznają metodologię zarządzania procesami, uczą się i ćwiczą, jak poprawiać skuteczność i efektywność procesów biznesowych

 

Korzyści dla uczestników

  • Umiejętność identyfikacji procesów oraz ich podziału w organizacji
  • Poznanie metodologii prawidłowego opisywania procesów biznesowych i operacyjnych
  • Nabycie umiejętności zastosowania poznanej koncepcji zarządzania procesami w praktyce
  • Zdobycie wiedzy w zakresie stosowania narzędzi do mapowania i mierzenia procesów
  • Poznanie konkretnych narzędzi i operacji oceniania i doskonalenia istniejących procesów

 

 

Plan szkolenia

 

1. Czym są procesy?

·       Podstawy zarządzania procesami

·       Dlaczego proces to nie dział/komórka organizacyjna

·       Kiedy wdrażać zarządzanie procesowe?

·       Korzyści z zarządzania procesami

·       Zarządzanie procesowe jako metodologia zarządzania organizacją

 

2. Identyfikacja procesów

·       Podział procesów

·       Tworzenie skutecznej i zrozumiałej mapy procesowej

·       Sekwencja i wpływ procesów

·       Elementy wpływające na funkcjonowanie procesu

·       Podprocesy i zakresy procesów

3. Standaryzacja procesów

·       Czym jest standaryzacja?

·       Co należy standaryzować?

·       Zasady tworzenia standardów

·       Jak skutecznie standaryzować procesy?

·       Przykłady standardów procesowych

4. Wdrażanie procesów w praktyce

·       Najskuteczniejsze narzędzie realizacji utworzonych standardów

·       Jak opracować narzędzia do realizacji standardów

·       Jak wdrożyć narzędzie do realizacji standardów

·       Praktyczne przykłady i wzory

 

5. Wskaźniki procesowe – skąd wiemy czy proces jest skuteczny?

·       Czym są wskaźniki?

·       Jak ustanawiać wskaźniki do procesów

·       Wskaźnik pozytywny i negatywny

·       Skąd wiemy, czy wskaźnik jest skuteczny?

·       Konkretne przykłady wskaźników do procesów

 

6. Zarządzania wskaźnikami

·       Jak dzielić i przypasowywać wskaźniki?

·       Matryca zarządzania wskaźnikami

·       Badanie trentów wskaźników

·       Eliminowanie wskaźników

·       Wzór i przykład wypełnionej matrycy

 

7. Weryfikacja procesów

·       Narzędzia do weryfikacji skuteczności procesów

·       Jak zaplanować weryfikację procesów

·       Jak opracować listę kontrolną weryfikacji procesów

·       Wdrażanie doskonalenia

·       Wzór i przykłady listy kontrolnej oraz doskonalenia procesów

 

 

8. Doskonalenie procesów

·       Na jakiej podstawie doskonalić procesy

·       Nadzór nad doskonaleniem

·       Możliwe przyczyny błędnego funkcjonowania procesów

·       Badanie źródła

·       Narzędzie do narządzania doskonaleniem - nadzór nad doskonaleniemCo mówią o nas nasi klienci

prev next