Terminy Szkoleń

Wymagania i wdrożenie normy
ISO 9001:2015

Cena: 490 zł/osoba
Czas trwania: 1 dzień

Terminy szkoleń
16.09.2021
18.10.2021
18.11.2021
16.12.2021
Audytor wewnętrzny
ISO 9001:2015

Cena: 890 zł/osoba
Czas trwania: 2 dni

  • Terminy szkoleń
    16-17.09.2021
    18-19.10.2021
    18-19.11.2021
    16-17.12.2021