Wdrożenia i utrzymywania Systemów Bezpieczeństwa IT

Skuteczny system bezpieczeństwa IT chroniący wrażliwe dane przedsiębiorstwa lub instytucji to kluczowy element w obecnym cyfrowym

świecie biznesu.

Różnorodność i złożoność zagrożeń na jakie narażone są firmy i instytucje, odzwierciedla liczba cyberprzestępstw oraz dostępnych na rynku systemów służących do skutecznego ich przeciwdziałania.

Wdrażamy systemy cyberbezpieczeństwa ukierunkowane na takie zagrożenia jak utraty danych zarówno z powodu czynników zewnętrznych, jak i spowodowanych przez wewnętrznych użytkowników infrastruktury IT.

Podstawa wdrożenia jest pełne zabezpieczenie systemu informatycznego jest konfiguracja sieci i środowiska IT, umożliwiająca działanie zgodne z jego specyfikacją oraz chroniąca aktywa firmy, tak aby dane nie mogły ulec zafałszowaniu oraz zostać wykorzystane przez nieuprawnione podmioty.


Co robimy ? 

 • Wdrażamy system oparty na 3 filarach: świadomość zespołu, procedury, sprzęt
 • Opracujemy i wdrażamy rozwiązania zapobiegające włamaniom oraz systemy wykrywania i stałego monitorowania sieci komputerowych blokujące ataki w czasie rzeczywistym.
 • Wdrażamy i utrzymujemy systemy antywirusowe, antyspamowe i antyspyware umożliwiające ochronę przed wirusami, niechcianą i niebezpieczną korespondencją mailową oraz przed inwazyjnym oprogramowaniem szpiegującym
 • zabezpieczamy przed przypadkową utratą danych lub ich kradzieżą.
 • Wdrażamy rozwiązania umożliwiające bezpieczne połączenie odległych sieci komputerowych przy pomocy szyfrowanego kanału.
 • Wdrażamy menadżera haseł dla całego zespołu oraz rozwiązania zabezpieczające prze ich złamaniem kompromitacją.
 • wdrażamy system bezpieczeństwa danych osobowych w systemach IT
 • realizujemy cykliczne audyty wewnętrzne procesów IT
 • Wdrażamy i utrzymujemy system tworzenia i testowania kopii zapasowych
 • Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań, uwzględniający indywidualne potrzeby zabezpieczeń w chronionym obszarze.

Jak się z nami pracuje?

 • Rozmowa

Telefonicznie, mailowo lub na wideokonferencji doprecyzowujemy zakres zlecenia. Ustalamy najważniejsze fakty. W ten sposób przygotowujemy się do drugiego kroku.

 • Oferta

Przygotowujemy propozycję działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć. Mogą być zupełnie inne niż to, o co nas zapytasz! Zawsze działamy z myślą o interesie klienta i tak też przygotowujemy ofertę - rekomendujemy i doradzamy, nie jesteśmy tylko biernymi wykonawcami.

 • Umowa

Praca pracą, ale papierologia musi być w porządku!

 •  Harmonogram i plan działania
Naszym zdaniem klient musi być poinformowany, co kiedy i dlaczego dzieje się z jego firmą. Dlatego współpracę zaczynamy od przygotowania harmonogramu, który dokładnie określi, czym będziemy się po kolei zajmować oraz planu, który to prezentuje.
 • Działamy!

Zaczynamy pracę, ale cały czas pozostajemy w kontakcie, by ustalać jej kierunek i dopasować się do Twojego biznesu i specyfiki branży.


 

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczące wdrożenia, certyfikacji i cenie?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń i porozmawiajmy

Kontakt telefoniczny w zakresie wdrożeń i certyfikacji: 739 002 162

Nasi Klienci                              Nasz certyfikat Jakości