Usługa wykonania audytu KRI

Audyt KRI jest rodzajem kontroli, badania, które przeprowadzają niezależni eksperci – wykwalifikowani audytorzy. To sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń systemów IT, wspólna weryfikacja oprogramowania, analizowanie błędów oraz ich skuteczne zwalczanie, dzięki któremu systemy Państwa jednostki będą bezpieczne. Dodatkowymi korzyściami są oczywiście min. zyskanie dodatkowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenie praktycznych rozwiązań, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort w funkcjonowaniu podmiotu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  wprowadzone zostały nowe obowiązkowe wymagania dla:

 • rejestrów publicznych,
 • wymiany informacji w postaci elektronicznej,
 • systemów teleinformatycznych.

Każdy podmiot realizujący zadania publiczne musi dostosować swój system informatyczny tak, aby spełniał on minimalne wymagania określone ww. rozporządzeniu.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji – nie rzadziej niż raz na rok.


Co robimy ?

 • Realizujemy komplesowy Audyt KRI na zlecenie od A do Z zgodnie z wymaganiami rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Opracujemy plan audytu dla podmiotu w którym mam być wykonany
 • Przeprowadzamy audyt w oparciu wymagania Rozporządzania
 • Opracowujemy raport z audytu wraz z konkretnymi rekomendacjami w zakresie zidentyfikowanych uchybień lub możliwości doskonalenia
 • Omawiamy raport oraz rekomendacje wraz z przedstawicielem podmiotu audytowanego  

 

 

Jak się z nami pracuje?

 • Rozmowa

Telefonicznie, mejlowo lub na wideokonferencji doprecyzowujemy zakres zlecenia. Ustalamy najważniejsze fakty. W ten sposób przygotowujemy się do drugiego kroku.

 • Oferta

Przygotowujemy propozycję działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć. Mogą być zupełnie inne niż to, o co nas zapytasz! Zawsze działamy z myślą o interesie klienta i tak też przygotowujemy ofertę - rekomendujemy i doradzamy, nie jesteśmy tylko biernymi wykonawcami.

 • Umowa

Praca pracą, ale papierologia musi być w porządku!

 • Harmonogram i plan działania
Naszym zdaniem klient musi być poinformowany, co kiedy i dlaczego dzieje się z jego firmą. Dlatego współpracę zaczynamy od przygotowania harmonogramu, który dokładnie określi, czym będziemy się po kolei zajmować oraz planu, który to prezentuje.

 • Działamy!

Zaczynamy pracę, ale cały czas pozostajemy w kontakcie, by ustalać jej kierunek i dopasować się do specyfiki instytucji.


Co Ty zyskujesz?

 

·       Skutecznie przeprowadzony audyt zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

·       Jasne i precyzyjne rekomendacje w zakresie doskonalenia i poprawy swojego systemu bezpieczeństwa informacji

·       Wzrost poziomu zabezpieczeń IT

·       Wizerunek partnera wiarygodnego i spełniającego wymagania prawne

·       Realizację usługi poprzez Wykwalifikowanych Audytorów ISO/IEC 27001, specjalistów w zakresie IT


 

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczące wdrożenia, certyfikacji i cenie?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń i porozmawiajmy

Kontakt telefoniczny w zakresie wdrożeń i certyfikacji: 739 002 162

Nasi Klienci                             Nasz certyfikat Jakości