Audyt i wdrożenie RODO

Dla kogo przeznaczony jest audyt  ochrony 
danych osobowych?

Audyty są przeznaczone zarówno dla firm prywatnych jak i państwowych, organizacji publicznych niezależnie od branży, w której prowadzi działalność, oraz od jej wielkości.

Ochrona Danych Osobowych

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z konieczności odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez ich firmy. Tymczasem brak właściwych, prawidłowo stosowanych procedur i odpowiedniej dokumentacji, naraża firmy na kary (administracyjne i finansowe) ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także na powództwa cywilne ze strony klientów, a nawet pracowników firmy.


W związku z tym, że każde przedsiębiorstwo, które gromadzi dane o klientach i własnych pracownikach, powinno korzystać z właściwie przygotowanego systemu zabezpieczeń. Nadrzędnym celem takiego systemu zabezpieczeń będzie odpowiednia ochrona danych osobowych.
Pomagamy w przygotowaniu systemów ochrony danych osobowych,  w ocenie aktualnego stanu zabezpieczenia oraz wdrażamy odpowiedni system ochrony danych osobowych, który Ci gwarantuje  komfort bezpieczeństwa prawnego. Odpowiednie zabezpieczenia i  procedury, nie narażają Cię na na kary i na ewentualne powództwa ze strony klientów lub własnych pracowników.


Korzyści dla Ciebie

Zlecając nam wykonanie audytu ochrony danych osobowych (Audyt RODO),  dostaniesz nie tylko obiektywną i rzetelną ocenę przedsiębiorstwa lub instytucji pod kątem wymagań RODO, ale również przygotujemy lub zaktualizujemy całą wymaganą wymaganą i przydatną dokumentację oraz wdrożymy ją do praktycznego działania organizacji.
Przykładowe dokumenty jakie wdrażamy w organizacjach:
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Klauzule informacyjne
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych
 • Procedura zgłaszania naruszeń
 • Rejestr naruszeń
 • Raport naruszenia danych osobowych
 • Procedura udzielenia informacji osobie, której dane dotyczą
 • Rejestr umów powierzenia danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego
 • Analiza ryzyka – ocena skutków przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr upoważnień
 • Plan ciągłości działania
 • Opis struktury zbiorów danych
 • Wykaz obszarów przetwarzania
 • Informator RODO
 • Wykaz programów do przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych
 • Tabela form naruszeń danych osobowych

Zewnętrzna usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Czy ma sens?

Zewnętrzny usługa pełnienia funkcji IOD jest opłacalną alternatywą dla etatowego pracownika. Dlaczego? Przyczyną, najczęściej jest mała ilość zasobów kadrowych oraz brak profesjonalnej i stale aktualizowanej wiedzy z zakresu RODO.Wypełnienie szeregu obowiązków może być niezwykle kłopotliwe, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie mają wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dla takich przedsiębiorców, jednym z alternatywnych rozwiązań jest właśnie outsourcing IOD, co zapewnia spokój i bezpieczeństwo w zakresie profesjonalnego podejście do ochrony danych osobowych