Usługa pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych


Dlaczego warto skorzystać z usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych:

 • masz zagwarantowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzimy za ciebie całą wymagana prawnie dokumentację taką jak: Rejestry czynności przetwarzania danych osobowych, rejestry kategorii przetwarzania danych osobowych, rejestry upoważnień, umowy powierzenia danych, raporty z oceny skutków dla ochrony danych, analizę ryzyka i inne;
 • wykonujemy cykliczne wymagane audyty ochrony danych i wdrażamy na podstawie ich wyników działania korygujące,
 • reprezentujemy Cię w czasie kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prowadzimy Procedurę naruszeń oraz nadzorujemy wszelkie incydenty w ich zakresie
 • funkcje IOD pełni doświadczony ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • masz dostęp do wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w formie ciągłych konsultacji;
 • racjonalizacja kosztów funkcjonowania.
 • nasze Usługi Inspektora Danych Osobowych pełni doświadczony Inspektor z doświadczeniem praktycznym w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych oraz Auditor wiodący systemów bezpieczeństwa informacji wg. Standardu ISO 27001:2017

Pamiętaj, że:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nałożyć na podmiot, administracyjną karę pieniężną w przypadku stwierdzenie jakichkolwiek naruszeń przepisów RODO w tym prowadzenia wyżej wymienionych dokumentów.


Jakie wymaganie musi spełnić każdy podmiot wg. przepisów o ochronie danych osobowych RODO?
- Spełnić obowiązek informacyjny - klauzule informacyjne

- Udokumentować procesy przetwarzania danych

- Oceniać skutki dla ochrony danych w formie raportów

- Oceniać ryzyko przetwarzania danych osobowych

- Upoważnić pracowników do przetwarzania danych osobowych

- Udokumentować proces zgłaszania naruszeń

- Prowadzić rejestry czynności i kategorii przetwarzania danych


Jakie podmioty muszą powołać Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO?


- Wszystkie  jednostki sektora finansów publicznych (Jednostki samorządu terytorialnego, publiczne podmioty ochrony zdrowia, urzędy Państwowe, spółki skarbu państwa i inne)

- Podmioty przetwarzające dane na dużą skalę (wyjątek mogą w tym przykładzie stanowić podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - zazwyczaj w takim wypadku nie będą przetwarzali danych)Wypełnij formularz na dole strony i zobacz jaki jest koszt realizacji usługi IODO u Ciebie w firmieZakres usługi:

 • Opracowanie i prowadzenie całościowej dokumentacji systemu ochrony danych osobowych;
 • Przeprowadzanie corocznych audytów sprawdzających zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla Klienta (1 audyt rocznie);
 • Opracowanie odpowiednich klauzul informacyjnych,
 • Prowadzeniu rejestru czynności oraz kategorii przetwarzania;
 • Prowadzenie oceny skutków dla ochrony danych,
 • Prowadzenie analiz ryzyka ochrony danych osobowych,
 • Opracowywanie upoważnień do przetwarzania danych oraz prowadzenie ich rejestru
 • Opracowanie wymaganej procedury naruszeń danych osobowych
 • informowanie Klienta o wszelkich obowiązkach spoczywających na nim na mocy RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 Maja 2018 r. oraz innych obowiązujących go przepisach prawnych z zakresu ochrony danych;
 • Opracowanie i systematyczna aktualizacja wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Zapoznawanie nowo zatrudnianych pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych (szkolenia stacjonarne lub szkolenia online)
 • Reprezentacja Klienta w przypadku kontroli z organu nadzorczego, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO);
 • Tworzenie i nadzór nad podpisywaniem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • Audyt doraźny w przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa
 • Wsparcie w przypadku wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych:
  o instrukcje postępowania dla pracowników,
  o analiza przyczyn naruszeń,
  o zalecenia pokontrolne,
  o aktualizacja polityk i procedur lub / oraz opracowanie wytycznych dla pracowników na podstawie analizy zaistniałych naruszeń (Ciągłe doskonalenie);
 • Monitorowanie przestrzegania przez Klienta przepisów RODO, innych przepisów prawnych, a także wdrożonych polityk z zakresu ochrony danych osobowych ;
 • Udzielanie na żądanie Klienta zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • udzielanie konsultacji w projektach wymagających uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania i przy tworzeniu mechanizmów domyślnej ochrony danych;
 • Standardowo 1 dzień dyżuru miesięcznie w siedzibie klienta ( opcjonalna możliwość negocjacji liczby i częstotliwości dyżurów inspektora)

Nasze usługi RODO należą do jednych z najlepszych, profesjonalnie podchodzimy do zagadnień w zakresie ochrony danych osobowych. Swoje zadania realizujemy kompleksowo od początku do końca tzn. szkolimy, przygotowujemy dokumentację, wdrażamy ją, konfigurujemy systemy informatyczne – czyli wszystko to co stanowi łańcuch bezpieczeństwa.


Dzięki naszej współpracy unikniesz wszelkich kar nakładanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz spełnisz wszytskie przepisy prawa!!!


Wypełnij poniższy formularz i zobacz jaki jest koszt realizacji usługi IODO u Ciebie w firmie :

tel. 739 002 162

e-mail: biuro@progress-szkolenia.com.pl

Skontaktuj się z nami