Usługa pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Nie wiesz, jak spełnić wymagania RODO, wdrożyć lub zaktualizować oraz utrzymywać dokumentację, ciągle spełniać wymagania Ochrony Danych Osobowych?

Jeżeli tak jest, to dobrze trafiłeś. My opracowujemy dla Ciebie skuteczne systemy ochrony danych osobowych, będziemy Cię wspierać w zakresie bezpieczeństwa danych i odciążymy ze wszelkich związanych z tym obowiązków.


My przeprowadzimy Cię przez ten proces od A do Z krok po kroku.

 • Dobrze poprowadzony, udokumentowany system przetwarzania danych osobowych, które pozwolą uniknąć wszelkich kar nakładanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • Skuteczne zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne, ciągle aktualizowane i monitorowane będą wpierać funkcjonowanie i bezpieczeństwo Twojej firmy oraz zapobiegną potencjalnym naruszeniem danych osobowych.
 • Dzięki wsparciu doświadczonego Inspektora spełnisz wszystkie wymagania Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wg. RODO.


Jak się z nami pracuje?

 • Rozmowa

Telefonicznie, mejlowo lub na wideokonferencji doprecyzowujemy zakres zlecenia. Ustalamy najważniejsze fakty. W ten sposób przygotowujemy się do drugiego kroku.

 • Oferta

Przygotowujemy propozycję działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć. Mogą być zupełnie inne niż to, o co nas zapytasz! Zawsze działamy z myślą o interesie klienta i tak też przygotowujemy ofertę - rekomendujemy i doradzamy, nie jesteśmy tylko biernymi wykonawcami.

 • Umowa

Praca pracą, ale papierologia musi być w porządku!

 • Harmonogram  i plan działania
  Naszym zdaniem klient musi być poinformowany, co, kiedy i dlaczego dzieje się z jego firmą. Dlatego współpracę zaczynamy od przygotowania harmonogramu, który dokładnie określi, czym będziemy się po kolei zajmować oraz planu, który to prezentuje.
 • Działamy!

Zaczynamy pracę, ale cały czas pozostajemy w kontakcie, by ustalać jej kierunek i dopasować się do Twojego biznesu i specyfiki branży.

 

Co Ty zyskujesz?

 • Masz zagwarantowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzimy za ciebie całą wymagana prawnie dokumentację taką jak: Rejestry czynności przetwarzania danych osobowych, rejestry kategorii przetwarzania danych osobowych, rejestry upoważnień, umowy powierzenia danych, raporty z oceny skutków dla ochrony danych, analizę ryzyka i inne;
 • Wykonujemy cykliczne wymagane audyty ochrony danych i wdrażamy na podstawie ich wyników działania korygujące,
 • Reprezentujemy Cię w czasie kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Prowadzimy procedurę naruszeń oraz nadzorujemy wszelkie incydenty w ich zakresie
 • Funkcje IOD pełni doświadczony ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • Masz dostęp do wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w formie ciągłych konsultacji;
 • Racjonalizacja kosztów funkcjonowania.
 • Nasze Usługi Inspektora Danych Osobowych pełni doświadczony Inspektor z doświadczeniem praktycznym w firmach prywatnych oraz instytucjach państwowych oraz Auditor Wiodący Systemów Bezpieczeństwa Informacji wg. Standardu ISO 27001:2017

 

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczące usługi i ceny?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń i porozmawiajmy

·       Kontakt telefoniczny w zakresie usług Inspektora Ochrony Danych: 739 002 162

Nasi Klienci                             Nasz certyfikat Jakości