Utrzymanie Twojego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/EIC 27001

Chcesz, aby Twój System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji nie tylko był skutecznie wdrożony ale i utrzymywany, realnie wspierał i zabezpieczał Twoją firmę?

Jeżeli tak jest, to dobrze trafiłeś. My budujemy skuteczne systemy zabezpieczeń informacji, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa, utrzymujemy je dla Ciebie oraz dowozimy rezultaty.


Przeprowadzimy Cię przez ten proces od A do Z krok po kroku.

Jak wygląda nasz standardowy zakres usługi utrzymania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji?
 • Przegląd, aktualizacje i utrzymanie dokumentacji systemowej (Procedury, Polityki, Instrukcje, Formularze)
 • Realizacja kwartalnych audytów wewnętrzny i opracowanie poaudytowych działań doskonalących w zakresie procesów i dokumentów.
 • Nadzór nad incydentami i niezgodnościami w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wdrażanie odpowiednich działań korygujących
 • Nadzór nad realizacją i wdrażaniem działań doskonalących w wyniku audytów
 • Utrzymywanie zaplanowanych wskaźników procesowych
 • Opracowanie analizy ryzyka procesów bezpieczeństwa informacji
 • Przygotowanie przeglądu zarządzania
 • Przeglądy zabezpieczeń IT
 • Przygotowanie organizacji i reprezentowanie podczas audytów certyfikujących
 • Informowanie administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich z mocy przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych
 • Monitorowanie przestrzegania Systemu Ochrony Danych Osobowych oraz polityk Administratora
 • Przygotowanie analizy ryzyka danych osobowych
 • Przygotowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, prowadzenie ewidencji powierzeń
 • Przygotowanie i opiniowanie umów powierzenia danych, nadzór na procesem powierzeń danych osobowych.
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami.
 • Obsługa zidentyfikowanych naruszeń danych osobowych

Jak się z nami pracuje?

 • Rozmowa

Telefonicznie, mejlowo lub na wideokonferencji doprecyzowujemy zakres zlecenia. Ustalamy najważniejsze fakty. W ten sposób przygotowujemy się do drugiego kroku.

 • Oferta

Przygotowujemy propozycję działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć. Mogą być zupełnie inne niż to, o co nas zapytasz! Zawsze działamy z myślą o interesie klienta i tak też przygotowujemy ofertę - rekomendujemy i doradzamy, nie jesteśmy tylko biernymi wykonawcami.

 • Umowa

Praca pracą, ale papierologia musi być w porządku!

 • Harmonogram
  i plan działania Naszym zdaniem klient musi być poinformowany, co, kiedy i dlaczego dzieje się z jego firmą. Dlatego współpracę zaczynamy od przygotowania harmonogramu, który dokładnie określi, czym będziemy się po kolei zajmować oraz planu, który to prezentuje.
 • Działamy!

Zaczynamy pracę, ale cały czas pozostajemy w kontakcie, by ustalać jej kierunek i dopasować się do Twojego biznesu i specyfiki branży.

Co Ty zyskujesz?

·       Gwarancję utrzymania certyfikatu ISO 27001

·       Gwarancja dla klientów i kontrahentów właściwej ochrony wszystkich informacji

·       Zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji

·       Zwiększenie konkurencyjności na rynku

·       Ułatwiony nadzór i zapewnienie bezpieczeństwa informacji

·       Zapewnienie że spełnione są wymogi prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest organizacja

·       Zminimalizowane ryzyko utraty lub przejęcia danych

·       Lepsza ochrona majątku i interesów organizacji

·       Szybka identyfikacja błędów i niezgodności z wymaganiami normy

·       Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji

·       Odpowiedni poziom ochrony IT i cyberbezpieczeństwa

 

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczące wdrożenia, certyfikacji i cenie?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń i porozmawiajmy

Kontakt telefoniczny w zakresie wdrożeń i certyfikacji: 739 002 162

Nasi Klienci                             Nasz certyfikat Jakości