Wdrożenia i certyfikacja systemów bezpieczeństwa informacji ISO/EIC 27001:2017

Nie wiesz jak wdrożyć system ISO/EIC 27001/2017 i uzyskać certyfikat?

Jeżeli tak jest, to dobrze trafiłeś. My budujemy skuteczne systemy zabezpieczeń informacji, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa i dowozimy rezultaty.


My przeprowadzimy Cię przez ten proces od A do Z krok po kroku.

  • Zidentyfikowane procesy oraz procedury, które pozwolą Ci lepiej zabezpieczyć informacje przetwarzane w Twojej firmie
  • Skuteczne zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne będą wpierać funkcjonowanie i bezpieczeństwo Twojej firmy
  • Dzięki wdrożonemu standardowi bezpieczeństwa informacji i systemów IT wzrośnie wiedza i świadomość zespołu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jak się z nami pracuje?

  • Rozmowa

Telefonicznie, mejlowo lub na wideokonferencji doprecyzowujemy zakres zlecenia. Ustalamy najważniejsze fakty. W ten sposób przygotowujemy się do drugiego kroku.

  • Oferta

Przygotowujemy propozycję działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć. Mogą być zupełnie inne niż to, o co nas zapytasz! Zawsze działamy z myślą o interesie klienta i tak też przygotowujemy ofertę - rekomendujemy i doradzamy, nie jesteśmy tylko biernymi wykonawcami.

  • Umowa

Praca pracą, ale papierologia musi być w porządku!

  • Harmonogram
    i plan działania Naszym zdaniem klient musi być poinformowany, co, kiedy i dlaczego dzieje się z jego firmą. Dlatego współpracę zaczynamy od przygotowania harmonogramu, który dokładnie określi, czym będziemy się po kolei zajmować oraz planu, który to prezentuje.
  • Działamy!

Zaczynamy pracę, ale cały czas pozostajemy w kontakcie, by ustalać jej kierunek i dopasować się do Twojego biznesu i specyfiki branży.

Co Ty zyskujesz?

·       BARDZO konkurencyjną cenę wdrożenia i certyfikacji, dzięki współpracy wieloma jednostkami certyfikującymi

·       Gwarancję uzyskania certyfikatu ISO 27001

·       Gwarancja dla klientów i kontrahentów właściwej ochrony wszystkich informacji

·       Zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji

·       Zwiększenie konkurencyjności na rynku

·       Ułatwiony nadzór i zapewnienie bezpieczeństwa informacji

·       Zapewnienie że spełnione są wymogi prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest organizacja

·       Zminimalizowane ryzyko utraty lub przejęcia danych

·       Lepsza ochrona majątku i interesów organizacji

·       Szybka identyfikacja błędów i niezgodności z wymaganiami normy

·       Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji

·       Odpowiedni poziom ochrony IT i cyberbezpieczeństwa

 

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczące wdrożenia, certyfikacji i cenie?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń i porozmawiajmy

Kontakt telefoniczny w zakresie wdrożeń i certyfikacji: 739 002 162

Nasi Klienci                             Nasz certyfikat Jakości