Szkolenie

Wymagania i wdrożenie normy
ISO 9001:2015

Formy szkolenia

Szkolenie zamknięte 

Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i indywidualnej wyceny !

Szkolenie otwarte 

                                                                                                                                                                        

Cena szkolenia otwartego: 490,00 zł netto/osoba  Czas  trwania szkolenia: 1 dzień 


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest koncentracja na właściwym zrozumieniu wymagań normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością. Poznanie metodologii opracowywania i wdrażania dokumentacji systemowej w formie procedur, instrukcji i formularzy opartych o zarządzanie procesowe, na którym opiera się norma, a jest to dziś najskuteczniejszą formą organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz przeciwdziałania niezgodnością. Zrozumienie kluczowych procesów oraz zależności między nimi powala wprowadzić kluczowe, elementy poprawy jakości. Szkolenie daje możliwość przećwiczenia narzędzi użytecznych w planowaniu i wprowadzaniu zmian.

Zalety odbycia szkolenia:

·       Umiejętność opracowania dokumentacji systemowej, w tym Księgi jakości, procedur, instrukcji i formularzy

·       Umiejętność identyfikacja procesów oraz ich optymalizacji pod względem organizacji pracy

·       Umiejętność wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacji

·       Znajomość i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015;

·       Poznanie zasad zarządzania procesowego oraz umiejętność zastosowania dobrych praktyk z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi i technik;

·     Znajomość wymagań systemowego zarządzania jakością

·  Wiedza z zakresu przygotowania planu realizacji poszczególnych obszarów procesowych wynikających z normy, doskonalenia i określenia niezbędnych zasobów

 

Plan szkolenia

1.   Wyjaśnienie celu zarządzania, jakością oraz najpopularniejszych norm.

·       Podstawowe pojęcia i terminologia

·       Rodzina norm z serii 9000

·       Przykłady branżowych systemów zarządzania

·       Zyski z wdrożenia systemów zarządzania, jakością dla przedsiębiorstwa

 

2.   Zarządzanie procesowe

·       Procesowa struktura organizacyjna

·       Podział procesów

·       Identyfikacja procesów w organizacji

·       Opis i modelowanie procesów

·       Struktura procedury

·       Pisanie procedur i instrukcji

 

3.   Wstęp do wymagań Normy ISO 9001

·       Zasady zarządzania jakością

·       Struktura normy

 

4.   Wymagania normy ISO 9001:2015

·       Kontekst organizacji

·       Przywództwo

·       Zarządzanie ryzykiem i cele organizacji

·       Zasoby

·       Komunikacja

·       Procesy operacyjne

·       Niezgodności

·       Pomiary i analizy

·       Doskonalenie 

5.   Ćwiczenia - Opracowanie i wdrożenie procedur i instrukcji


 

Uczestnicy zdobędą certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie realizowane jest w formie online, poprzez platformę Google Meetings.


Co mówią o nas nasi klienci

prev next